poniedziałek, 2 kwietnia 2012

4 czerwca 1991

Dzisiaj mija siódma rocznica śmierci Jana Pawła II.
W 1991 roku Ojciec Święty podczas swojej IV pielgrzymki do Polski odwiedził moje rodzinne miasto Radom.
Miałem wówczas 16 lat, aparat Zenith i jedną rolkę cz-b filmu.
Były to początki zabawy w fotografowanie. Film i odbitki wywoływałem sam.
Zdjęcia zostały wykonane przy ul. 25 Czerwca, przy pomniku poświęconym bohaterom protestu robotniczego w czerwcu 1976 r. oraz przy ulicy 1905-go roku.